Back

2ο Δελτίο Τύπου

2ο Δελτίο Τύπου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στο Επιμελητήριο Πρέβεζας στις 29 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική συνάντηση του έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET – Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ”. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη του έργου, ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης, η κ. Σταυρούλα Σακαλάκη, η κ. Σοφία Θάνου καθώς και ελαιοτριβείς της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Στα πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ενημέρωση από τον κ. Παναγιώτη Κάτσαρη, Γεωπόνο Βιοτεχνολόγο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» όσον αφορά βασικές τεχνικές που πρέπει να ακολουθούν οι ελαιοτριβείς ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν ποιοτικότερο προϊόν.

1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET – Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ” πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2019 από το ASSOPROLI, στην Άντρια της Ιταλίας στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του έργου: Επιμελητήριο Πρέβεζας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ASSOPROLI και το Επιμελητήριο της Φότζια.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, τα οποία αφορούσαν στον ορισμό μιας διασυνοριακής μάρκας γνησιότητας ελαιολάδου που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 1) προέλευση, 2) μεθόδους παραγωγής, 3) ποιότητα​. Το έργο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας προώθησης (πλατφόρμα ηλεκτρονικής προώθησης) και, ταυτόχρονα, τη δημιουργία του δικτύου/κοινότητας “Authentic-Olive-Net” (πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικτύωσης) στην οποία διάφοροι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού με ελαιόλαδο θα είναι σε θέση να συναντηθούν και να συνεργαστούν.

Επιπλέον, η ASSOPROLI οργάνωσε ένα θεματικό εργαστήριο και επικείμενες δραστηριότητες που είναι ο ορισμός του εμπορικού σήματος “Authentic Olive Net” και του σχετικού διαγράμματος τιμών και κανονισμών, της ανάπτυξης της πλατφόρμας και της κοινότητας, και τέλος μια πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνεται σε εταιρείες μέρος του δικτύου “Αυθεντικότητα”.

Κατά το διήμερο της 1ης τεχνικής συνάντησης του έργου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ελαιώνες της Περιφέρειας της Άντρια όπου παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι παραγωγής και ο τρόπος συλλογής των καρπών της ελιάς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Επίσης, διεξάχθηκε επίσκεψη σε φυτώριο όπου έγινε ενημέρωση όσον αφορά τη διαδικασία δημιουργίας φυτών ελιάς, από τα οποία επιλέγονται τα ελαιόδεντρα που έχουν τη μέγιστη δυνατή παραγωγή. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκαν μέθοδοι-τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην περιοχή ώστε να επιλέγονται τα φυτά της καλύτερης ποιότητας που στο μέλλον θα αποδώσουν την καλύτερη δυνατή παραγωγή.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε δυο (2) ελαιοτριβεία στην Άντρια, ASSOPROLI, καθώς και στο Βιτόντο, όπου έγινε παρουσίαση των μεθόδων παραγωγής του ελαιολάδου.

Τέλος, στη συνάντηση συμμετείχε ο Francesco Cuddemi – υπεύθυνος έργου του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας, ο οποίος ενέκρινε το όραμα, τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο που ορίστηκαν από τους εταίρους, καθώς και ο Pasquale Mastandrea – Πρόεδρος της Assoproli.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) και από Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού. οι αρχές του προγράμματος Interreg Europe δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.
Anastasios Giannaros

MSc Data Driven Computing & Decision Making

Enthusiastic person with a solid experience in programming, always curious about technology advancements and innovation, and dedicated in creating value for users, customers and society. Willing to engage into new opportunities in collaborative environments and eager to contribute to various projects and challenges.
Anastasios is currently doing his MSc in Data Driven Computing & Decision Making at the University of Patras. Through his MSc, he wants to facilitate our societies leverage innovative technologies.