Back

3ο Δελτίο Τύπου

3ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η 2η συλλογή δειγμάτων λαδιού από το Επιμελητήριο Πρέβεζας (Επικεφαλής Εταίρος), από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καθώς και από το Εμπορικό Επιμελητήριο Φότζια. Τα δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν αποστάλθηκαν για οργανολυπτική ανάλυση στον εταίρο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» από πλευράς των Ελλήνων εταίρων και στο ASSOPROLI από πλευράς του Ιταλού εταίρου για φυσική-χημική ανάλυση.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ AUTHENTIC OLIVE NET

Οι Εταίροι του Έργου έχουν αναπτύξει το εμπορικό σήμα με τίτλο «Authentic Olive Net Seal». Αυτό το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα είναι μια ιδιωτική ετικέτα και θα απονεμηθεί μόνο σε Έλληνες και Ιταλούς παραγωγούς Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων στη διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ.
Φορέας Απονομής της σφραγίδας αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal» στην Ελλάδα θα είναι το Επιμελητήριο Πρέβεζας.
Ο Φορέας Ποιοτικού Ελέγχου θα είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος θα διαχειρίζεται όλους τους ποιοτικούς ελέγχους των υποψηφίων ελαιοπαραγωγών.
Αντιστοίχως, Φορέας Απονομής της σφραγίδας αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal» στην Ιταλία θα είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια.

Ο σκοπός του «Authentic Olive Net Seal» είναι να εδραιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα που παράγονται στη διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑ –
ΙΤΑΛΙΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντα των ελαιοπαραγωγών από προϊόντα- απομιμήσεις και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελαιοπαραγωγών.

Η σφραγίδα αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal»
βασίζεται σε τρεις πυλώνες, δηλαδή στην «Προέλευση», στη «Μέθοδο Παραγωγής» και στην «Ποιότητα», που από κοινού καθιερώνουν ένα σύστημα κοινών αρχών αξιολόγησης και μια προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση.

Η σφραγίδα αυθεντικότητας “Authentic Olive Net Seal” θα απονεμηθεί πιλοτικά μόνο μετά από έλεγχο συμμόρφωσης με όλα τα καθορισμένα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων προδιαγραφών, απαιτήσεων και διαδικασιών, που θα οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση του αιτούντος ελαιοπαραγωγού.

Η απονομή της σφραγίδας αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal» αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των ελαιοπαραγωγών στο Καλάθι Αυθεντικών Ελαιοκομικών Προϊόντων, το οποίο είναι ένας επίσημος κατάλογος όλων των ελαιολάδων, στα οποία θα απονεμηθεί το εμπορικό σήμα με τίτλο «Authentic Olive Net Seal».

2Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η δεύτερη τεχνική συνάντηση του έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET – Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ” πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2020 από το
Επιμελητήριο Πρέβεζας, μέσω τηλεδιάσκεψης στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του έργου: Επιμελητήριο Πρέβεζας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ASSOPROLI και το Επιμελητήριο της Φότζια. καθώς και η κ. Έλενα Γιαννοπούλου, η κα Carmela Sfregola καθώς και ο κος Gianfranco Gadaleta, στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
Προγράμματος.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων ήταν η προώθηση των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος και της ιστοσελίδας αυτού καθώς επίσης και τη δημιουργία έντυπου πληροφοριακού – προωθητικού υλικού/ Επιπλέον συζητήθηκαν οι ενέργειες που απαιτοόυνται να υλοποιηθούν για τη πιστοποίησης της αυθεντικότητας του ελαιολάδου που σχετίζονται με τις Τεχνικές Επεξεργασίας της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου καθώς επίσης και οι ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία του καλαθιού αυθεντικών προϊόντων.

Επίσης, έγινε συζήτηση όσον αφορά την υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης των ενδιαφερομένων καθώς επίσης και η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμα προώθησης (e- promotional platform) και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (enetworking platform). Τέλος έγινε συζήτηση για τη συμμετοχή του εταιρικού σχήματα σε εκθέσεις και προωθητικές εκδηλώσεις..

3Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η τρίτη τεχνική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του έργου καθώς επίσης και η κ. Έλενα Γιαννοπούλου, και ο κος Gianfranco Gadaleta, στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων ήταν όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από το εταιρικό σχήμα που αφορούν όλα τα παραδοτέα του έργου και δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από πλευράς τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιμελητήριο Πρέβεζας

Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας πραγματοποίησαν επικοινωνία με παραγωγούς και επιχειρήσεις προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη πορεία υλοποίησης του προγράμματος και να τους ενθαρρύνουν για τη 2η λήψη δειγμάτων λαδιού που πρόκειται να συλλεχθούν για να υποβληθούν στα επόμενα στάδια των χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων κατόπιν απόφασης του εταιρικού σχήματος.

Επιμελητήριο της Φότζια

Κατά τη διάρκεια του 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους κύριους παράγοντες της αλυσίδας παραγωγής ελαιολάδου στην επαρχία Foggia για να ευαισθητοποιήσουν τους παραγωγούς στις αξίες του “Authentic Olive Net”. Ήταν επίσης μια ευκαιρία να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί η λήψη δειγμάτων που θα υποβληθούν στα επόμενα στάδια των χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων. Η δραστηριότητα διεξήχθη απευθείας από το τεχνικό προσωπικό της Lachimer, της ειδικής εταιρείας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Foggia.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) και από Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού οι αρχές του προγράμματος Interreg Europe δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.
Anastasios Giannaros

MSc Data Driven Computing & Decision Making

Enthusiastic person with a solid experience in programming, always curious about technology advancements and innovation, and dedicated in creating value for users, customers and society. Willing to engage into new opportunities in collaborative environments and eager to contribute to various projects and challenges.
Anastasios is currently doing his MSc in Data Driven Computing & Decision Making at the University of Patras. Through his MSc, he wants to facilitate our societies leverage innovative technologies.